Μακρής Δ. Νικόλαος
Βιομηχανία Επεξεργασίας Κρέατος

Ο.Κ. Α.Α. ΑΓ. Ιωάννης Ρέντης Κ3-04Β
Νο / Κ3-05Β Νο 40, ΤΚ 18233

T.: 210 4811316-8
F.: 210 4811319
info@makrismeat.gr

Μακρής Δ. Νικόλαος
Βιομηχανία Επεξεργασίας Κρέατος

Ο.Κ. Α.Α. ΑΓ. Ιωάννης Ρέντης Κ3-04Β
Νο / Κ3-05Β Νο 40, ΤΚ 18233

T.: 210 4811316-8
F.: 210 4811319
info@makrismeat.gr

Menu